Pro naše zákazníky nabízíme dané služby:

  • - zajištění nadrozměrných a nadměrných povolení v rámci Evropské unie i mimo ni,

  • - zajištění doprovodných vozidel pro nadrozměrné a nadměrné přepravy,

  • - technické zajištění plánovaných tras pro konkrétní nadrozměrnou či nadměrnou přepravu,

  • - dle rozměrů přepravovaných nákladů vyhledáme nejvhodnější trasu,

  • - zajištění průjezdnosti včetně vyjádření úředně správních celků (měst, obcí, SÚS, ŘSD, apod.),

  • - technické proměření mostů a mostních konstrukcí pro průjezd nadměrných nákladů, případně jejich úpravu pro průjezd,

  • - zajištění policejních doprovodů při extrémních rozměrech nebo jsou-li předepsány,

  • - zajištění asistence energetiků při průjezdu vysokých nákladů pod elektrickým vedením,

  • - zajištění asistence pracovníků drah při průjezdu železničního tělesa či elektrifikovaných tratí,

  • - zajištění asistence pracovníků MHD při průjezdu pod trolejovým vedením (tramvají a trolejbusů).© 2016 Tomáš Dryšl. Tvorba stránek.